סדרת היצירות

"עקבות לשום מקום"

(אור מקיף)

עוסקת  ב "אור הגנוז" "אור מקיף" שהוא כל אור שמימי המאיר לעולמות ולבריות, שאינם יכולים לקבל את האור בפנימיותם והרגשתם, מצד היותו גדול ומופשט מהם, הוא מעל ומעבר ליכולת השגתם

הוא מגיע מ"שום מקום" , אנחנו רק צריכים לחפש את הסימנים, העקבות  לשם

מכל מקום הוא נקרא בדרך משל כמו עיגול, וזאת על שם שהעיגול אין לו התחלה ואין לו סוף, כך גם אור זה אינו בגדר גבול – אין לו התחלה ואין לו סוף.

תנועת האור שהצטיירה מונצחת בצילום אך למעשה במציאות אינה נראית לעין, היצירות שלנו מביאות את המושג הזה לחיים ומעניקות לצופה חשיפה למשהו נסתר מהעולם האמיתי

היצירות מציעות דרכים לא ליניאריות, קריטיות וקונטקסטואליות של מעקב אחר האור הגנוז וחושפות מעגלים רוחניים ומסלולים אשר ניתן לערער עליהם, להפנותם או להציגם באור חדש ליצירת יופי בלתי צפוי .

טכניקה : צילום – ציור באור (ללא מעורבות תוכנה\פוטושופ)